About

Pastoor Manny Liebowitz het sy Bth Hons. in Praktiese teologie met berading as hoofvak aan die Universiteit van SA gedoen in 1993. Hy het 30 jaar ondervinding in die voltydse bediening waartydens hy vele mense beraad en gehelp het. Hy doen berading in Pretoria en Johannesburg omgewing in die gerief van u eie woning.