Blog

Hope

Any area of our lives for which we have no hope is under the influence of a lie.  God promised us a hopeful future.  Living conscious of God’s promises for us, enable us to live in hope.

Hope is a joyful anticipation of the goodness of God.  God is really good, it’s His nature.  He is a loving, good Father.  Hope comes from discovering His nature of perfect goodness by experiencing Him and His promises.

Hope is the confidence in God’s commitment and ability to make all things work for good. Hope is the soil faith grows in; trusting God will work out everything for my good and my future.

Without hope, there is no faith.  Abraham hoped against all hope – that God will do what He has promised – He did.  Hope is built on God’s promises.  Obviously we find His promises in His Word.  God gave us promises ahead of time so that we can have hope, a joyful expectation, and then believe in Him.

Any area of our lives for which we have no hope is under the influence of a lie.

_____________________________________________________________________

Perspektief

Waarom is jy nie gelukkig nie?

Daar is natuurlik genoeg redes waarom ‘n mens nie gelukkig is nie.  Ek meen, dit was 2020.  Mens is ingehok, geen inkomste nie, onsekere toekoms en dan nog emosionele bagasie wat nog verwerk moet word. 

Depressie, onsekerheid, angstigheid en moedeloosheid is ‘n resep vir ongelukkigheid, maar jy sal verbaas wees hoe min verandering in jou daaglikse roetine ‘n groot verskil kan maak aan jou emosies.  Natuurlik sal jy soms hartseer en selfs ongelukkig wees, dit is alles deel van menswees, maar jy kan leer om te besef wanneer normale spanning en emosies onnodige lyding word.

Waarom is ek nie gelukkig nie?  Baie dinge begin met ‘n besluit.  Vandag besluit ek om my perspektief te verander, om ervarings en omstandighede nie uit my eie oogpunt te sien nie.   Die Woord is die Waarheid en daar staan geskrywe “Als gebeur ten goede vir diegene wat God liefhet.  Die goeie werk wat God in my lewe begin het, sal Hy klaarmaak.  Hy sal iemand wat op Hom vertrou, nooit in die steek laat nie.”  As dit nie ten goede is nie, is dit nie die einde nie. 

Dr. Caroline Leaf het wetenskaplik bewys (Switch on your brain) dat jy jou gedagtes kan beheer en jou brein programeer , jou keuse of jy dit programeer met positiewe gedagtes of negatiewe gedagtes.  Wat jy insit, is wat jy uitkry.  Dit is ‘n natuurlike, geestelike, psigiese en emosionele wet.

Dit neem dieselfde energie om jou te bekommer as wat dit neem om positiewe Woord-belydenis oor jou omstandighede uit te spreek. 

En God sal elke behoefte van julle vervul na Sy rykdom in heerlikheid deur Jesus Christus. Fil.4:19  Dit sal goed gaan met elkeen wat op My vertrou en sy verwagting op my stel. Jer.17:7