Die Here is regverdig en dit sal goedgaan met 
                               elkeen wat op Hom vertrou.